Välkommen till Keps Cup 2024

Snart drar årets Keps Cup igång. Arrangörer och datum listas nedan. Anmälningslänkar, info och resultat fylls på löpande.

Keps Cup Löttingekullen - 23 mars
Arrangeras av MTB Täby
Swish: 1232817625
Övrig info: Keps Cup #1 på Löttingekullen! Äntligen drar säsongen igång!
Lördag 23mars kör vi en tävlingsträning i enkelt format. Det är ok för ungdomar att anmäla sig i ABC klass om man vill köra längre än sin åldersklass.

Ta hänsyn, speciellt om en snabbare cyklist varvar en långsam.
Enkel fikaförsäljning på plats.

Resultatlista upprättas genom att deltagarna lägger upp cyklarna på rad när de går i mål.

Parkering: https://maps.app.goo.gl/H5URUC4f35oCGERS6
Parkera inte på hundgklubbens p-platser.

Följ skyltarna till start. Start och mål på toppen av Löttingekullen. Ca 5 min att gå från parkeringen.
Nummerlappar: Hämtas ut kl 10.00.
Banan kan testas från 10:00.
Starten går:
11.00 för A
11:01 B o 15-16
11.02 för C, 13-14
11.03 för 9-10, 11-12
Klasser:
HA: 6 varv
DA, HB: 5 varv
DB, 15-16: 4 varv
Mix C, P/F 13-14: 3 varv
P/F 11-12: 2 varv
P/F 9-10: 1 varv
Järfällakepsen - 24 mars
Arrangeras av JCK
Swish: 1233508876
Övrig info: Ett varv består av Bruket MTBs Blå Loop med start upp för asfaltsbacken.
Korv och dricka finns till försäljning vid mål.
Nummerlappar: Hämtas ut kl 10.00
Starten går:
11.00 för A
11.03 för B o 15-16
11.06 för C, 9-10, 10-12 o 13-14
Klasser:
H/D A: 5 varv
H/D B: 4 varv
Mix C: 2 varv
P/F 9-10: 1 varv
P/F 10-12 och 13-14: 2 varv
P/F 15-16: 4 varv
OBS: Vi cyklar i ett naturreservat. Stör inte djurlivet och skräpa inte ner och visa stor hänsyn till allmänheten.
Vi har väjningsplikt vid vägpassager.
Karta:
BastmoraKepsen - 07 april
Arrangeras av Södertälje CK
Swish: 1235222971
Övrig info: fd dubbla Master Världmästaren Uffe Johanssons träningsbana
Hitta hit: se länk, Eller sök på Bastmora, Enhörna så kommer ni rätt.
Se karta för parkering, Vi parkerar på Hundklubbens parkering. Sedan är det ca 500m till start och mål. Åk inte fram på vägen då en bom kan stängas och då kommer ingen hem.
Nummerlappar: Hämtas ut kl 10.00 Starten går: 11.00 för A 11.01 för B o 15-16 11.03 för C, 9-10, 10-12 o 13-14 Klasser: H/D A: 4 varv H/D B: 3 varv Mix C: 2 varv P/F 9-10: 1 varv P/F 10-12 och 13-14: 2 varv P/F 15-16: 3 varv Max 200 deltagare. OBS: Stör inte djurlivet och skräpa inte ner och visa stor hänsyn till allmänheten. Vi har väjningsplikt vid vägpassager.
LSCK | Rudan Keps Cup - 14 april
Arrangeras av Länna Sport CK
Swish: 123 406 76 82
Övrig info: Nu kör vi LSCK KepsCup #4 i Rudan.
Söndagen den 14 April.
Banan kommer vara uppmärkt.
Banan är lite ändrad mot vanliga spåren i Rudan på grund av vatten på stigar mm. Detta är för att hålla ner på slitaget.
Kika på strava segmentet nedan.
Parkera på avsedd plats vid Rudan.
Följ spår markeringarna upp till Rudans MTB område.
Nummerlappar: Hämtas ut kl 10.00
Starten går:
11.00 för A
11.01 för B o 15-16
11.02 för C, 9-10, 10-12 o 13-14
Klasser:
H/D A: 7 varv
H/D B: 5 varv
Mix C: 3 varv
P/F 9-10: 2 varv
P/F 10-12 och 13-14: 3 varv
P/F 15-16: 5 varv
OBS: Vi cyklar i ett naturreservat. Stör inte djurlivet och skräpa inte ner och visa stor hänsyn till allmänheten.
Kjosk och grill kommer finnas på plats.
https://www.strava.com/segments/36630277

Anmäl dig här:

För att anmäla dig till en eller flera av tävlingsträningarna ska du först registrera dig som cyklist här!
När du är registrerad kan du sedan anmäla dig.

1. Sök du upp dig själv i listan nedan.
2. klicka för vilka tävlingsträningar du vill anmäla dig till.
3. Välj klass du vill köra i de olika.
4. Klicka på "Anmäl mig".

Keps Cup Löttingekullen  23 mars

Järfällakepsen  24 mars

LSCK | Rudan Keps Cup  14 april

BastmoraKepsen  07 aprilRegistrera deltagareClose

 Hur går det till? 

Anmälan

Anmälan sker via formuläret ovan. Tänk på att du behöver registrera dig som cyklist innan du kan anmäla dig.

Kostnad?

Frivilliga bidrag till respektive arrangörs swish, för att stötta arrangören och täcka eventuella kostnader för arrangemanget.

Ofta finns fika att köpa på plats.

Startnummer

Vid registrering som deltagare får du ett startnummer som du behåller för alla deltävlingarna. Du får en nummerlapp som du klistrar på höger sida av överröret på cykeln. Behåll nummerlappen på hela säsongen.

Banorna

Banorna varierar från specifik Keps cup-dragning på naturstig på till permanenta och byggda banor. Mer info om varje bana finns hos arrangören.

Resultatlista

Resultatinsamlingen skiljer sig mellan arrangörer. Vissa har tidtagningssystem, andra kör manuellt. Information om upplägg kommer från respektive arrangör inför tävlingen. Ofta så ska du lägga cykeln på ett led efter målgång så att målgångsordningen kan samlas in när alla kommit i mål.

Sammanställning av resultaten hitta ni här på denna sida, kepscup.se.

Regler och klasser

Nedan finns en sammanställning av de regler som normalt gäller för Keps Cup. Varje klubb har dock full frihet att arrangera efter sina förutsättningar. Keps Cup är öppen för alla. Varje arrangör har möjlighet att välja antal startgrupper. Ibland är det en start för alla men ibland kan man behöva dela upp i flera starter vid behov. 

Tävling?

Keps Cup körs som en träningstävling. Ingen licens behövs.

Försäkring

Eftersom detta är träningstillfällen så svarar arrangören inte för försäkringar och friskriver sig från allt ansvar för skador. Deltagande sker på egen risk. Se över dina försäkringar så att de täcker dina behov.

Klasser

Det fritt att välja om man vill köra A, B eller C (även ungdomar kan välja dessa).

Klass Tävlingstid
PF 9-10 ca 10-20 min
PF 11-12 ca 10-20 min
PF 13-14 ca 20-35 min
PF 15-16 ca 35-55 min
Mix C ca 35-55 min
Dam B ca 35-55 min
Dam A ca 35-55 min
Herr B ca 40-60 min
Herr A ca 50-80 min

Poäng efter placering

1 – 25p
2 – 20p
3 – 15p
4 – 12p
5 – 11p
6 – 10p
7 –  9p
8 –  8p
9 –  7p
10 -6p
11 – 5p
12 – 4p
13 – 3p
14 – 2p
Alla som går i mål får 1p

Resultat från föregående år

Keps Cup 2023 – Resultat och sammanstallning
Resultat DIF 24 April 2022
Resultat 2022 Järfälla CK – 23 April
Keps Cup 2021
Resultat – Keps Cup Järfälla 202t

Keps cup 2020

Dataskyddsförklaring (GDPR) för Keps Cup
Vi värdesätter din integritet och följer Dataskyddsförordningen (GDPR) noggrant när vi hanterar din personliga information i samband med Keps Cup-registrering. Nedan följer vår dataskyddsförklaring som beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din information.
1. Vilken information samlar vi in? Vi samlar in personlig information som namn, adress, klubb, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och eventuell tävlingshistorik eller cykelrelaterad information.
2. Varför samlar vi in din information? Vi samlar in din information för att effektivt administrera din registrering till Keps Cup, för att kunna kommunicera viktig information om tävlingen samt för att säkerställa en smidig tävlingsupplevelse.
3. Hur använder vi din information? Vi använder din information endast i syfte att arrangera och hantera Keps Cup. Det inkluderar kommunikation med dig, verifiering av din registrering, tävlingsadministration och publicering av resultat.
4. Delar vi din information? Vi delar din information endast med de nödvändiga parter som är involverade i arrangemanget av Keps Cup, såsom domare, tidtagare och andra tävlingsfunktionärer. Vi säljer eller delar inte din information med tredje parter för marknadsföringsändamål.
5. Hur länge sparar vi din information? Vi sparar din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen för vilka den samlades in. Efter avslutad tävling kan vi behålla viss information för att hantera eventuella dispyter eller för att uppfylla lagliga krav.
6. Dina rättigheter Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till, korrigering av, radering av och begränsning av din personliga information. Du har även rätt att invända mot vår behandling av din information och att få din information i ett strukturerat och maskinläsbart format.
7. Kontakta oss Om du har några frågor angående vår hantering av din personliga information eller om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss på [kontaktinformation].
8. Ändringar i vår dataskyddsförklaring Denna dataskyddsförklaring kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träda i kraft omedelbart.
Genom att registrera dig till Keps Cup godkänner du vår dataskyddsförklaring och samtycker till att vi behandlar din personliga information enligt de beskrivna villkoren.
Senast uppdaterad: [datum för senaste uppdateringen]
Tack för att du väljer att delta i Keps Cup!