Resultatlista för BastmoraKepsen 07 april


F 11-12
1 - Ines Niemonen


F 13-14
1 - Nellie Wester
2 - Joline Strömblad
3 - Roxana Weglin


P 11-12
1 - Vilhelm Markstedt Hållö
2 - Douglas Jämbring
3 - Vidar Lyckhage
4 - Ceasar Paulsson


P 13-14
1 - Emil Flygare
2 - Vincent Lyckhage
3 - Agaton Lood


P 15-16
1 - Casper Kruth Axelsson
2 - John Widén
3 - Elis Årman


Herr B
1 - Michael Swedberg
2 - Helmer Wallin
3 - Tommy Varg
4 - Tomas Löfstaf
5 - Pontus Andersson
6 - Martin Rettig
7 - Björn Strömblad
8 - Thomas Hennies
9 - Anders Björnsjö
10 - Jonas Staaf
11 - Stefan Ek
12 - Axel Björnsjö


Herr A
1 - Filip Mård
2 - john midelf
3 - Fabian Spennare
4 - Ulf Johansson
5 - Gunnar Töjren
6 - Henrik Jansson
7 - Olof Staaf
8 - Patrik Paulsson
9 - Per Strömblad
10 - Christian Östanbäck
11 - Johan Deijfen
12 - Pär Hansson
13 - Christian Niemonen


Komplett lista - Målgångsordning
1 - Vilhelm Markstedt Hållö - P 11-12
2 - Douglas Jämbring - P 11-12
3 - Vidar Lyckhage - P 11-12
4 - Ceasar Paulsson - P 11-12
5 - Ines Niemonen - F 11-12
6 - Emil Flygare - P 13-14
7 - Nellie Wester - F 13-14
8 - Vincent Lyckhage - P 13-14
9 - Agaton Lood - P 13-14
10 - Joline Strömblad - F 13-14
11 - Michael Swedberg - Herr B
12 - Casper Kruth Axelsson - P 15-16
13 - Helmer Wallin - Herr B
14 - Tommy Varg - Herr B
15 - Roxana Weglin - F 13-14
16 - Tomas Löfstaf - Herr B
17 - Pontus Andersson - Herr B
18 - John Widén - P 15-16
19 - Martin Rettig - Herr B
20 - Björn Strömblad - Herr B
21 - Filip Mård - Herr A
22 - john midelf - Herr A
23 - Fabian Spennare - Herr A
24 - Ulf Johansson - Herr A
25 - Gunnar Töjren - Herr A
26 - Henrik Jansson - Herr A
27 - Thomas Hennies - Herr B
28 - Olof Staaf - Herr A
29 - Elis Årman - P 15-16
30 - Patrik Paulsson - Herr A
31 - Anders Björnsjö - Herr B
32 - Per Strömblad - Herr A
33 - Jonas Staaf - Herr B
34 - Stefan Ek - Herr B
35 - Christian Östanbäck - Herr A
36 - Axel Björnsjö - Herr B
37 - Johan Deijfen - Herr A
38 - Pär Hansson - Herr A
39 - Christian Niemonen - Herr A
Dataskyddsförklaring (GDPR) för Keps Cup
Vi värdesätter din integritet och följer Dataskyddsförordningen (GDPR) noggrant när vi hanterar din personliga information i samband med Keps Cup-registrering. Nedan följer vår dataskyddsförklaring som beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din information.
1. Vilken information samlar vi in? Vi samlar in personlig information som namn, adress, klubb, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och eventuell tävlingshistorik eller cykelrelaterad information.
2. Varför samlar vi in din information? Vi samlar in din information för att effektivt administrera din registrering till Keps Cup, för att kunna kommunicera viktig information om tävlingen samt för att säkerställa en smidig tävlingsupplevelse.
3. Hur använder vi din information? Vi använder din information endast i syfte att arrangera och hantera Keps Cup. Det inkluderar kommunikation med dig, verifiering av din registrering, tävlingsadministration och publicering av resultat.
4. Delar vi din information? Vi delar din information endast med de nödvändiga parter som är involverade i arrangemanget av Keps Cup, såsom domare, tidtagare och andra tävlingsfunktionärer. Vi säljer eller delar inte din information med tredje parter för marknadsföringsändamål.
5. Hur länge sparar vi din information? Vi sparar din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen för vilka den samlades in. Efter avslutad tävling kan vi behålla viss information för att hantera eventuella dispyter eller för att uppfylla lagliga krav.
6. Dina rättigheter Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till, korrigering av, radering av och begränsning av din personliga information. Du har även rätt att invända mot vår behandling av din information och att få din information i ett strukturerat och maskinläsbart format.
7. Kontakta oss Om du har några frågor angående vår hantering av din personliga information eller om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss på [kontaktinformation].
8. Ändringar i vår dataskyddsförklaring Denna dataskyddsförklaring kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träda i kraft omedelbart.
Genom att registrera dig till Keps Cup godkänner du vår dataskyddsförklaring och samtycker till att vi behandlar din personliga information enligt de beskrivna villkoren.
Senast uppdaterad: [datum för senaste uppdateringen]
Tack för att du väljer att delta i Keps Cup!