Resultatlista för Keps Cup Löttingekullen 23 mars


F 11-12
1 - Maja Hagman


F 13-14
1 - Nellie Wester
2 - Joline Strömblad


F 15-16
1 - Simone Bjerneld


P 9-10
1 - August Braunwarth
2 - Arvid Klewinghaus
3 - Jack Grankvist
4 - Albin Lundkvist


P 11-12
1 - Vilhelm Markstedt Hållö
2 - Douglas Jämbring
3 - Vidar Lyckhage
4 - Vilgot Magnusson
5 - Charlie Hellström
6 - Loke Wålm


P 13-14
1 - Theo Wålm
2 - Morgan Bienkowski
3 - Vincent Lyckhage
4 - Linus Landh
5 - Edvin Grundström


P 15-16
1 - Albin Orling
2 - Fredrik Schönning
3 - Elis Årman
4 - georg bratten


Mix C
1 - Martin Söderlund Ek


Dam B
1 - Frida Ekman
2 - Cassandra Öhman


Dam A
1 - Lina Eriksson


Herr B
1 - Mats Allerstrand
2 - Michael Swedberg
3 - Helmer Wallin
4 - Mille Kumlin
5 - Mikael Löw Crona
6 - Pontus Andersson
7 - Teo Alvefjord
8 - Janne Gunnarsson
9 - Carl Hellman
10 - Martin Rettig
11 - Björn Strömblad
12 - Anders Stenfeldt
13 - Johan Lindestaf
14 - Fredrik LINDBLOM
15 - Martin Grankvist
16 - Stefan Larsson
17 - Stefan Ek
18 - Per Kumlin
19 - Axel Björnsjö
20 - Christian Andersson


Herr A
1 - Nils Junker
2 - Oliver Andersen
3 - Gunnar Töjren
4 - Vilhelm Andersen
5 - Henrik Jansson
6 - Elias Landh Hansson
7 - Patrik Paulsson
8 - Johan Possman
9 - Mattias Lindberg
10 - Mikael Kippilä
11 - Johan Deijfen
12 - Fredrik Wäppling
13 - Hampus Lindén
14 - Miikka Breti
15 - Magnus Boman
16 - Calle von Sydow Persson
17 - Olov Svartström
18 - Fabian Spennare
19 - Albin Malmgren
20 - Tommy Olsson


Komplett lista - Målgångsordning
1 - August Braunwarth - P 9-10
2 - Arvid Klewinghaus - P 9-10
3 - Jack Grankvist - P 9-10
4 - Albin Lundkvist - P 9-10
5 - Martin Söderlund Ek - Mix C
6 - Vilhelm Markstedt Hållö - P 11-12
7 - Douglas Jämbring - P 11-12
8 - Vidar Lyckhage - P 11-12
9 - Vilgot Magnusson - P 11-12
10 - Theo Wålm - P 13-14
11 - Charlie Hellström - P 11-12
12 - Nellie Wester - F 13-14
13 - Morgan Bienkowski - P 13-14
14 - Vincent Lyckhage - P 13-14
15 - Joline Strömblad - F 13-14
16 - Loke Wålm - P 11-12
17 - Albin Orling - P 15-16
18 - Maja Hagman - F 11-12
19 - Linus Landh - P 13-14
20 - Fredrik Schönning - P 15-16
21 - Elis Årman - P 15-16
22 - georg bratten - P 15-16
23 - Frida Ekman - Dam B
24 - Cassandra Öhman - Dam B
25 - Simone Bjerneld - F 15-16
26 - Nils Junker - Herr A
27 - Calle von Sydow Persson - Herr A
28 - Tommy Olsson - Herr A
29 - Mats Allerstrand - Herr B
30 - Olov Svartström - Herr A
31 - Oliver Andersen - Herr A
32 - Michael Swedberg - Herr B
33 - Helmer Wallin - Herr B
34 - Mille Kumlin - Herr B
35 - Fabian Spennare - Herr A
36 - Mikael Löw Crona - Herr B
37 - Gunnar Töjren - Herr A
38 - Edvin Grundström - P 13-14
39 - Vilhelm Andersen - Herr A
40 - Pontus Andersson - Herr B
41 - Henrik Jansson - Herr A
42 - Teo Alvefjord - Herr B
43 - Janne Gunnarsson - Herr B
44 - Carl Hellman - Herr B
45 - Elias Landh Hansson - Herr A
46 - Martin Rettig - Herr B
47 - Patrik Paulsson - Herr A
48 - Björn Strömblad - Herr B
49 - Anders Stenfeldt - Herr B
50 - Johan Lindestaf - Herr B
51 - Johan Possman - Herr A
52 - Fredrik LINDBLOM - Herr B
53 - Mattias Lindberg - Herr A
54 - Albin Malmgren - Herr A
55 - Mikael Kippilä - Herr A
56 - Johan Deijfen - Herr A
57 - Martin Grankvist - Herr B
58 - Lina Eriksson - Dam A
59 - Stefan Larsson - Herr B
60 - Fredrik Wäppling - Herr A
61 - Hampus Lindén - Herr A
62 - Stefan Ek - Herr B
63 - Per Kumlin - Herr B
64 - Miikka Breti - Herr A
65 - Christian Andersson - Herr B
66 - Magnus Boman - Herr A
67 - Axel Björnsjö - Herr B
Dataskyddsförklaring (GDPR) för Keps Cup
Vi värdesätter din integritet och följer Dataskyddsförordningen (GDPR) noggrant när vi hanterar din personliga information i samband med Keps Cup-registrering. Nedan följer vår dataskyddsförklaring som beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din information.
1. Vilken information samlar vi in? Vi samlar in personlig information som namn, adress, klubb, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och eventuell tävlingshistorik eller cykelrelaterad information.
2. Varför samlar vi in din information? Vi samlar in din information för att effektivt administrera din registrering till Keps Cup, för att kunna kommunicera viktig information om tävlingen samt för att säkerställa en smidig tävlingsupplevelse.
3. Hur använder vi din information? Vi använder din information endast i syfte att arrangera och hantera Keps Cup. Det inkluderar kommunikation med dig, verifiering av din registrering, tävlingsadministration och publicering av resultat.
4. Delar vi din information? Vi delar din information endast med de nödvändiga parter som är involverade i arrangemanget av Keps Cup, såsom domare, tidtagare och andra tävlingsfunktionärer. Vi säljer eller delar inte din information med tredje parter för marknadsföringsändamål.
5. Hur länge sparar vi din information? Vi sparar din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen för vilka den samlades in. Efter avslutad tävling kan vi behålla viss information för att hantera eventuella dispyter eller för att uppfylla lagliga krav.
6. Dina rättigheter Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till, korrigering av, radering av och begränsning av din personliga information. Du har även rätt att invända mot vår behandling av din information och att få din information i ett strukturerat och maskinläsbart format.
7. Kontakta oss Om du har några frågor angående vår hantering av din personliga information eller om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss på [kontaktinformation].
8. Ändringar i vår dataskyddsförklaring Denna dataskyddsförklaring kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träda i kraft omedelbart.
Genom att registrera dig till Keps Cup godkänner du vår dataskyddsförklaring och samtycker till att vi behandlar din personliga information enligt de beskrivna villkoren.
Senast uppdaterad: [datum för senaste uppdateringen]
Tack för att du väljer att delta i Keps Cup!