Resultatlista för Järfällakepsen 24 mars


F 11-12
1 - Signe Lidberg
2 - Maja Hagman


F 13-14
1 - Nellie Wester
2 - Joline Strömblad


F 15-16
1 - Jackie Bjerneld
2 - Linnea Planting-Bergloo


P 9-10
1 - Vide Toijer
2 - Lucas Ström


P 11-12
1 - Vilhelm Markstedt Hållö
2 - Vidar Lyckhage
3 - Vilgot Magnusson
4 - Ceasar Paulsson
5 - Loke Wålm


P 13-14
1 - Joar Toijer
2 - Theo Wålm
3 - Morgan Bienkowski
4 - Emil Flygare
5 - Vincent Lyckhage
6 - Emil Malmström


P 15-16
1 - Casper Kruth Axelsson
2 - Edvin Ernfors
3 - Fredrik Schönning
4 - Albin Orling
5 - Edwin Malmström
6 - Simon Sjölund
7 - Elis Årman
8 - Edgar Axelsson
9 - Hans Junker


Herr B
1 - Michael Swedberg
2 - Tommy Varg
3 - Pär Hansson
4 - Helmer Wallin
5 - Mille Kumlin
6 - Oscar Påhlman
7 - Alex Lind
8 - Björn Randén
9 - Lars Jonsson
10 - Pontus Andersson
11 - Erik Lidberg
12 - Johan Norin
13 - Björn Strömblad
14 - Johan Lindestaf
15 - Anders Stenfeldt
16 - Carl Hellman
17 - Per Kumlin
18 - Stefan Ek
19 - Pontus Rosengren
20 - Axel Björnsjö
21 - Anders Björnsjö
22 - Peter Rosén
23 - peter jäderfeldt


Herr A
1 - Oliver Andersen
2 - Oliver Lindblom
3 - Fabian Spennare
4 - john midelf
5 - Henrik Jansson
6 - Kim Hansson
7 - Hjalmar Hylén
8 - Johan Possman
9 - Tore Palmqvist
10 - Mikael Kippilä
11 - Patrik Paulsson
12 - Axel Flodkvist
13 - Nicholas Louca
14 - Fredrik Wäppling
15 - Tommy Olsson
16 - Johan Deijfen
17 - Tobias Björkgren
18 - Hampus Lindén
19 - Sebastian Swedberg
20 - Albert Skog
21 - Christian Niemonen
22 - Roger Ström
23 - Jon Ström


Komplett lista - Målgångsordning
1 - Vide Toijer - P 9-10
2 - Lucas Ström - P 9-10
3 - Joar Toijer - P 13-14
4 - Theo Wålm - P 13-14
5 - Morgan Bienkowski - P 13-14
6 - Nellie Wester - F 13-14
7 - Emil Flygare - P 13-14
8 - Vincent Lyckhage - P 13-14
9 - Joline Strömblad - F 13-14
10 - Vilhelm Markstedt Hållö - P 11-12
11 - Emil Malmström - P 13-14
12 - Vidar Lyckhage - P 11-12
13 - Vilgot Magnusson - P 11-12
14 - Ceasar Paulsson - P 11-12
15 - Signe Lidberg - F 11-12
16 - Loke Wålm - P 11-12
17 - Maja Hagman - F 11-12
18 - Michael Swedberg - Herr B
19 - Casper Kruth Axelsson - P 15-16
20 - Tommy Varg - Herr B
21 - Pär Hansson - Herr B
22 - Edvin Ernfors - P 15-16
23 - Helmer Wallin - Herr B
24 - Mille Kumlin - Herr B
25 - Oscar Påhlman - Herr B
26 - Alex Lind - Herr B
27 - Björn Randén - Herr B
28 - Lars Jonsson - Herr B
29 - Pontus Andersson - Herr B
30 - Erik Lidberg - Herr B
31 - Johan Norin - Herr B
32 - Oliver Andersen - Herr A
33 - Oliver Lindblom - Herr A
34 - Fabian Spennare - Herr A
35 - Björn Strömblad - Herr B
36 - john midelf - Herr A
37 - Fredrik Schönning - P 15-16
38 - Henrik Jansson - Herr A
39 - Johan Lindestaf - Herr B
40 - Anders Stenfeldt - Herr B
41 - Albin Orling - P 15-16
42 - Kim Hansson - Herr A
43 - Carl Hellman - Herr B
44 - Hjalmar Hylén - Herr A
45 - Edwin Malmström - P 15-16
46 - Per Kumlin - Herr B
47 - Johan Possman - Herr A
48 - Jackie Bjerneld - F 15-16
49 - Simon Sjölund - P 15-16
50 - Tore Palmqvist - Herr A
51 - Linnea Planting-Bergloo - F 15-16
52 - Mikael Kippilä - Herr A
53 - Patrik Paulsson - Herr A
54 - Roger Ström - Herr A
55 - Axel Flodkvist - Herr A
56 - Nicholas Louca - Herr A
57 - Fredrik Wäppling - Herr A
58 - Tommy Olsson - Herr A
59 - Stefan Ek - Herr B
60 - Jon Ström - Herr A
61 - Elis Årman - P 15-16
62 - Johan Deijfen - Herr A
63 - Edgar Axelsson - P 15-16
64 - Tobias Björkgren - Herr A
65 - Hampus Lindén - Herr A
66 - Sebastian Swedberg - Herr A
67 - Pontus Rosengren - Herr B
68 - Axel Björnsjö - Herr B
69 - Anders Björnsjö - Herr B
70 - Albert Skog - Herr A
71 - Christian Niemonen - Herr A
72 - Peter Rosén - Herr B
73 - Hans Junker - P 15-16
74 - peter jäderfeldt - Herr B
Dataskyddsförklaring (GDPR) för Keps Cup
Vi värdesätter din integritet och följer Dataskyddsförordningen (GDPR) noggrant när vi hanterar din personliga information i samband med Keps Cup-registrering. Nedan följer vår dataskyddsförklaring som beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din information.
1. Vilken information samlar vi in? Vi samlar in personlig information som namn, adress, klubb, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och eventuell tävlingshistorik eller cykelrelaterad information.
2. Varför samlar vi in din information? Vi samlar in din information för att effektivt administrera din registrering till Keps Cup, för att kunna kommunicera viktig information om tävlingen samt för att säkerställa en smidig tävlingsupplevelse.
3. Hur använder vi din information? Vi använder din information endast i syfte att arrangera och hantera Keps Cup. Det inkluderar kommunikation med dig, verifiering av din registrering, tävlingsadministration och publicering av resultat.
4. Delar vi din information? Vi delar din information endast med de nödvändiga parter som är involverade i arrangemanget av Keps Cup, såsom domare, tidtagare och andra tävlingsfunktionärer. Vi säljer eller delar inte din information med tredje parter för marknadsföringsändamål.
5. Hur länge sparar vi din information? Vi sparar din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen för vilka den samlades in. Efter avslutad tävling kan vi behålla viss information för att hantera eventuella dispyter eller för att uppfylla lagliga krav.
6. Dina rättigheter Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till, korrigering av, radering av och begränsning av din personliga information. Du har även rätt att invända mot vår behandling av din information och att få din information i ett strukturerat och maskinläsbart format.
7. Kontakta oss Om du har några frågor angående vår hantering av din personliga information eller om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss på [kontaktinformation].
8. Ändringar i vår dataskyddsförklaring Denna dataskyddsförklaring kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träda i kraft omedelbart.
Genom att registrera dig till Keps Cup godkänner du vår dataskyddsförklaring och samtycker till att vi behandlar din personliga information enligt de beskrivna villkoren.
Senast uppdaterad: [datum för senaste uppdateringen]
Tack för att du väljer att delta i Keps Cup!