Resultatlista för LSCK | Rudan Keps Cup 14 april


F 9-10
1 - Vilhelm Markstedt Hållö


F 11-12
1 - Ines Niemonen
2 - Dixie Kumlin
3 - Maja Hagman


F 15-16
1 - Jackie Bjerneld
2 - Molly Garney


P 9-10
1 - Linus Schack
2 - Hugo Hyllenstam
3 - August Braunwarth
4 - Jack Grankvist
5 - Arvid Klewinghaus
6 - Ludvig Lindfors


P 11-12
1 - Casper Hyllenstam
2 - Jack Verpers
3 - Vidar Lyckhage
4 - Vilgot Magnusson
5 - Ceasar Paulsson


P 13-14
1 - Emil Flygare
2 - Vincent Lyckhage
3 - Agaton Lood
4 - Edvin Grundström


P 15-16
1 - John Widén
2 - Fredrik Schönning
3 - Albin Orling
4 - Elis Årman


Dam B
1 - Anna Tiderman


Dam A
1 - Irma Grape


Herr B
1 - Michael Swedberg
2 - Björn Randén
3 - Olov Christensen
4 - Alex Lind
5 - Teo Alvefjord
6 - Stefan Larsson
7 - Mikael Löw Crona
8 - Alfred Dahl
9 - Jimmy Cederberg Persson
10 - Mille Kumlin
11 - Anders Stenfeldt
12 - Magnus Lindfors
13 - Martin Grankvist
14 - Anders Björnsjö
15 - Rickard Hyllenstam
16 - Axel Björnsjö
17 - Stefan Ek


Herr A
1 - Filip Mård
2 - Calle Friberg
3 - john midelf
4 - Fabian Spennare
5 - Kim Hansson
6 - Ulf Johansson
7 - Oliver Andersen
8 - Gunnar Töjren
9 - Henrik Jansson
10 - Vilhelm Andersen
11 - Mikael Kippilä
12 - Christian Östanbäck
13 - Patrik Paulsson
14 - Sebastian Swedberg
15 - Oskar Ljungars
16 - Johan Skugge
17 - Calle von Sydow Persson
18 - Henrik Rydelius
19 - Christian Niemonen
20 - Olov Svartström


Komplett lista - Målgångsordning
1 - Linus Schack - P 9-10
2 - Hugo Hyllenstam - P 9-10
3 - August Braunwarth - P 9-10
4 - Jack Grankvist - P 9-10
5 - Arvid Klewinghaus - P 9-10
6 - Ludvig Lindfors - P 9-10
7 - Vilhelm Markstedt Hållö - F 9-10
8 - Casper Hyllenstam - P 11-12
9 - Jack Verpers - P 11-12
10 - Vidar Lyckhage - P 11-12
11 - Vilgot Magnusson - P 11-12
12 - Ceasar Paulsson - P 11-12
13 - Ines Niemonen - F 11-12
14 - Dixie Kumlin - F 11-12
15 - Emil Flygare - P 13-14
16 - Maja Hagman - F 11-12
17 - Vincent Lyckhage - P 13-14
18 - Agaton Lood - P 13-14
19 - Edvin Grundström - P 13-14
20 - Michael Swedberg - Herr B
21 - Björn Randén - Herr B
22 - Stefan Ek - Herr B
23 - John Widén - P 15-16
24 - Olov Christensen - Herr B
25 - Alex Lind - Herr B
26 - Fredrik Schönning - P 15-16
27 - Teo Alvefjord - Herr B
28 - Stefan Larsson - Herr B
29 - Mikael Löw Crona - Herr B
30 - Alfred Dahl - Herr B
31 - Anna Tiderman - Dam B
32 - Jimmy Cederberg Persson - Herr B
33 - Mille Kumlin - Herr B
34 - Anders Stenfeldt - Herr B
35 - Albin Orling - P 15-16
36 - Magnus Lindfors - Herr B
37 - Martin Grankvist - Herr B
38 - Irma Grape - Dam A
39 - Jackie Bjerneld - F 15-16
40 - Elis Årman - P 15-16
41 - Anders Björnsjö - Herr B
42 - Filip Mård - Herr A
43 - Molly Garney - F 15-16
44 - Calle Friberg - Herr A
45 - Calle von Sydow Persson - Herr A
46 - john midelf - Herr A
47 - Henrik Rydelius - Herr A
48 - Christian Niemonen - Herr A
49 - Fabian Spennare - Herr A
50 - Rickard Hyllenstam - Herr B
51 - Kim Hansson - Herr A
52 - Olov Svartström - Herr A
53 - Ulf Johansson - Herr A
54 - Axel Björnsjö - Herr B
55 - Oliver Andersen - Herr A
56 - Gunnar Töjren - Herr A
57 - Henrik Jansson - Herr A
58 - Vilhelm Andersen - Herr A
59 - Mikael Kippilä - Herr A
60 - Christian Östanbäck - Herr A
61 - Patrik Paulsson - Herr A
62 - Sebastian Swedberg - Herr A
63 - Oskar Ljungars - Herr A
64 - Johan Skugge - Herr A
Dataskyddsförklaring (GDPR) för Keps Cup
Vi värdesätter din integritet och följer Dataskyddsförordningen (GDPR) noggrant när vi hanterar din personliga information i samband med Keps Cup-registrering. Nedan följer vår dataskyddsförklaring som beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din information.
1. Vilken information samlar vi in? Vi samlar in personlig information som namn, adress, klubb, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och eventuell tävlingshistorik eller cykelrelaterad information.
2. Varför samlar vi in din information? Vi samlar in din information för att effektivt administrera din registrering till Keps Cup, för att kunna kommunicera viktig information om tävlingen samt för att säkerställa en smidig tävlingsupplevelse.
3. Hur använder vi din information? Vi använder din information endast i syfte att arrangera och hantera Keps Cup. Det inkluderar kommunikation med dig, verifiering av din registrering, tävlingsadministration och publicering av resultat.
4. Delar vi din information? Vi delar din information endast med de nödvändiga parter som är involverade i arrangemanget av Keps Cup, såsom domare, tidtagare och andra tävlingsfunktionärer. Vi säljer eller delar inte din information med tredje parter för marknadsföringsändamål.
5. Hur länge sparar vi din information? Vi sparar din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen för vilka den samlades in. Efter avslutad tävling kan vi behålla viss information för att hantera eventuella dispyter eller för att uppfylla lagliga krav.
6. Dina rättigheter Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till, korrigering av, radering av och begränsning av din personliga information. Du har även rätt att invända mot vår behandling av din information och att få din information i ett strukturerat och maskinläsbart format.
7. Kontakta oss Om du har några frågor angående vår hantering av din personliga information eller om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss på [kontaktinformation].
8. Ändringar i vår dataskyddsförklaring Denna dataskyddsförklaring kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träda i kraft omedelbart.
Genom att registrera dig till Keps Cup godkänner du vår dataskyddsförklaring och samtycker till att vi behandlar din personliga information enligt de beskrivna villkoren.
Senast uppdaterad: [datum för senaste uppdateringen]
Tack för att du väljer att delta i Keps Cup!