Startlista för BastmoraKepsen 07 april

69 anmälda


F 11-12
75 - Ines Niemonen


F 13-14
23 - Nellie Wester
24 - Alma Lindberg
54 - Joline Strömblad
105 - Roxana Weglin
152 - Elma Strömblad


F 15-16
58 - Molly Garney


P 9-10
9 - Jack Grankvist
22 - Arvid Klewinghaus


P 11-12
16 - Vidar Lyckhage
38 - Douglas Jämbring
48 - Vilhelm Markstedt Hållö
67 - Loke Wålm
130 - Ceasar Paulsson


P 13-14
17 - Vincent Lyckhage
34 - Simon Grape
45 - Morgan Bienkowski
52 - Edvin Grundström
65 - Theo Wålm
70 - Emil Flygare
148 - Agaton Lood


P 15-16
18 - Fredrik Schönning
37 - Elis Årman
71 - Casper Kruth Axelsson
151 - John Widén


Dam B
117 - Max Hägerstrand


Dam A
33 - Irma Grape


Herr B
3 - Pontus Andersson
10 - Martin Grankvist
29 - Ronnie Jansson
51 - Martin Rettig
53 - Björn Strömblad
61 - Michael Swedberg
73 - Helmer Wallin
79 - Mille Kumlin
80 - Tommy Varg
109 - Stefan Ek
120 - Axel Björnsjö
121 - Anders Björnsjö
123 - Björn Randén
125 - Niclas Ahl
133 - Teo Alvefjord
134 - Anders Lindqvist
146 - Thomas Hennies
150 - Tomas Löfstaf
153 - Jonas Staaf


Herr A
2 - Anders Andersen
6 - Fabian Spennare
7 - Patrik Paulsson
25 - Mattias Lindberg
26 - Per Rönmark
27 - Hampus Lindén
32 - Gunnar Töjren
36 - Kim Hansson
44 - Vilhelm Andersen
47 - Johan Deijfen
55 - Oskar Ljungars
74 - Alvar Wallin
76 - Christian Niemonen
83 - Pär Hansson
100 - Olof Staaf
104 - Johan Possman
110 - john midelf
115 - Per Strömblad
118 - Henrik Jansson
145 - Filip Mård
149 - Ulf Johansson
154 - Christian Östanbäck
157 - Johan Skugge
Dataskyddsförklaring (GDPR) för Keps Cup
Vi värdesätter din integritet och följer Dataskyddsförordningen (GDPR) noggrant när vi hanterar din personliga information i samband med Keps Cup-registrering. Nedan följer vår dataskyddsförklaring som beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din information.
1. Vilken information samlar vi in? Vi samlar in personlig information som namn, adress, klubb, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och eventuell tävlingshistorik eller cykelrelaterad information.
2. Varför samlar vi in din information? Vi samlar in din information för att effektivt administrera din registrering till Keps Cup, för att kunna kommunicera viktig information om tävlingen samt för att säkerställa en smidig tävlingsupplevelse.
3. Hur använder vi din information? Vi använder din information endast i syfte att arrangera och hantera Keps Cup. Det inkluderar kommunikation med dig, verifiering av din registrering, tävlingsadministration och publicering av resultat.
4. Delar vi din information? Vi delar din information endast med de nödvändiga parter som är involverade i arrangemanget av Keps Cup, såsom domare, tidtagare och andra tävlingsfunktionärer. Vi säljer eller delar inte din information med tredje parter för marknadsföringsändamål.
5. Hur länge sparar vi din information? Vi sparar din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen för vilka den samlades in. Efter avslutad tävling kan vi behålla viss information för att hantera eventuella dispyter eller för att uppfylla lagliga krav.
6. Dina rättigheter Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till, korrigering av, radering av och begränsning av din personliga information. Du har även rätt att invända mot vår behandling av din information och att få din information i ett strukturerat och maskinläsbart format.
7. Kontakta oss Om du har några frågor angående vår hantering av din personliga information eller om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss på [kontaktinformation].
8. Ändringar i vår dataskyddsförklaring Denna dataskyddsförklaring kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träda i kraft omedelbart.
Genom att registrera dig till Keps Cup godkänner du vår dataskyddsförklaring och samtycker till att vi behandlar din personliga information enligt de beskrivna villkoren.
Senast uppdaterad: [datum för senaste uppdateringen]
Tack för att du väljer att delta i Keps Cup!