Startlista för Keps Cup Löttingekullen 23 mars

92 anmälda


F 9-10
48 - Vilhelm Markstedt Hållö


F 11-12
20 - Maja Hagman


F 13-14
23 - Nellie Wester
24 - Alma Lindberg
54 - Joline Strömblad
105 - Roxana Weglin


F 15-16
58 - Molly Garney
106 - Lisa Görling
128 - Jackie Bjerneld
132 - Simone Bjerneld


P 9-10
9 - Jack Grankvist
22 - Arvid Klewinghaus
42 - August Braunwarth
57 - Linus Schack
64 - Albin Lundkvist


P 11-12
5 - Vilgot Magnusson
16 - Vidar Lyckhage
38 - Douglas Jämbring
67 - Loke Wålm
87 - Charlie Hellström


P 13-14
17 - Vincent Lyckhage
34 - Simon Grape
45 - Morgan Bienkowski
52 - Edvin Grundström
65 - Theo Wålm
86 - Linus Landh


P 15-16
18 - Fredrik Schönning
37 - Elis Årman
63 - Albin Orling
90 - Tore Palmqvist
100 - Olof Staaf
113 - georg bratten


Mix C
111 - Martin Söderlund Ek


Dam B
107 - Frida Ekman
126 - Cassandra Öhman
129 - Steph Pitt


Dam A
33 - Irma Grape
99 - Lina Eriksson


Herr B
3 - Pontus Andersson
10 - Martin Grankvist
29 - Ronnie Jansson
35 - Carl Hellman
51 - Martin Rettig
53 - Björn Strömblad
56 - Stefan Larsson
60 - Janne Gunnarsson
61 - Michael Swedberg
73 - Helmer Wallin
79 - Mille Kumlin
89 - Johan Lindestaf
91 - Per Kumlin
97 - Christian Andersson
102 - Mats Allerstrand
103 - Fredrik LINDBLOM
109 - Stefan Ek
120 - Axel Björnsjö
123 - Björn Randén
125 - Niclas Ahl
133 - Teo Alvefjord
134 - Anders Lindqvist
135 - Mikael Löw Crona
138 - Anders Stenfeldt


Herr A
1 - Oliver Andersen
4 - Mikael Kippilä
6 - Fabian Spennare
7 - Patrik Paulsson
25 - Mattias Lindberg
26 - Per Rönmark
27 - Hampus Lindén
32 - Gunnar Töjren
36 - Kim Hansson
39 - Tobias Björkgren
44 - Vilhelm Andersen
46 - Nils Junker
47 - Johan Deijfen
68 - Olov Svartström
69 - Fredrik Wäppling
72 - Tommy Olsson
74 - Alvar Wallin
80 - Tommy Varg
82 - Robert Widbäck
84 - Hugo Edlund
85 - Elias Landh Hansson
96 - Calle von Sydow Persson
104 - Johan Possman
108 - Miikka Breti
110 - john midelf
118 - Henrik Jansson
119 - Robert Thiesmeier
124 -
127 - Magnus Boman
137 - Albin Malmgren
Dataskyddsförklaring (GDPR) för Keps Cup
Vi värdesätter din integritet och följer Dataskyddsförordningen (GDPR) noggrant när vi hanterar din personliga information i samband med Keps Cup-registrering. Nedan följer vår dataskyddsförklaring som beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din information.
1. Vilken information samlar vi in? Vi samlar in personlig information som namn, adress, klubb, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och eventuell tävlingshistorik eller cykelrelaterad information.
2. Varför samlar vi in din information? Vi samlar in din information för att effektivt administrera din registrering till Keps Cup, för att kunna kommunicera viktig information om tävlingen samt för att säkerställa en smidig tävlingsupplevelse.
3. Hur använder vi din information? Vi använder din information endast i syfte att arrangera och hantera Keps Cup. Det inkluderar kommunikation med dig, verifiering av din registrering, tävlingsadministration och publicering av resultat.
4. Delar vi din information? Vi delar din information endast med de nödvändiga parter som är involverade i arrangemanget av Keps Cup, såsom domare, tidtagare och andra tävlingsfunktionärer. Vi säljer eller delar inte din information med tredje parter för marknadsföringsändamål.
5. Hur länge sparar vi din information? Vi sparar din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen för vilka den samlades in. Efter avslutad tävling kan vi behålla viss information för att hantera eventuella dispyter eller för att uppfylla lagliga krav.
6. Dina rättigheter Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till, korrigering av, radering av och begränsning av din personliga information. Du har även rätt att invända mot vår behandling av din information och att få din information i ett strukturerat och maskinläsbart format.
7. Kontakta oss Om du har några frågor angående vår hantering av din personliga information eller om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss på [kontaktinformation].
8. Ändringar i vår dataskyddsförklaring Denna dataskyddsförklaring kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träda i kraft omedelbart.
Genom att registrera dig till Keps Cup godkänner du vår dataskyddsförklaring och samtycker till att vi behandlar din personliga information enligt de beskrivna villkoren.
Senast uppdaterad: [datum för senaste uppdateringen]
Tack för att du väljer att delta i Keps Cup!