Startlista för Järfällakepsen 24 mars

100 anmälda


F 9-10
48 - Vilhelm Markstedt Hållö


F 11-12
20 - Maja Hagman
75 - Ines Niemonen
141 - Signe Lidberg


F 13-14
23 - Nellie Wester
24 - Alma Lindberg
54 - Joline Strömblad


F 15-16
58 - Molly Garney
106 - Lisa Görling
122 - Linnea Planting-Bergloo
128 - Jackie Bjerneld


P 9-10
78 - Lucas Ström
93 - Otto Rudberg
112 - Vide Toijer


P 11-12
5 - Vilgot Magnusson
16 - Vidar Lyckhage
38 - Douglas Jämbring
67 - Loke Wålm
92 - Ebbe Rudberg
130 - Ceasar Paulsson


P 13-14
17 - Vincent Lyckhage
30 - Emil Malmström
45 - Morgan Bienkowski
59 - Joar Toijer
65 - Theo Wålm
70 - Emil Flygare


P 15-16
18 - Fredrik Schönning
31 - Edwin Malmström
37 - Elis Årman
40 - Edvin Ernfors
49 - Hans Junker
63 - Albin Orling
71 - Casper Kruth Axelsson
81 - Simon Sjölund
142 - Edgar Axelsson


Dam B
129 - Steph Pitt


Herr B
3 - Pontus Andersson
21 - Hampus Bergander
29 - Ronnie Jansson
35 - Carl Hellman
53 - Björn Strömblad
61 - Michael Swedberg
66 - peter jäderfeldt
73 - Helmer Wallin
79 - Mille Kumlin
80 - Tommy Varg
83 - Pär Hansson
89 - Johan Lindestaf
91 - Per Kumlin
95 - Peter Rosén
102 - Mats Allerstrand
109 - Stefan Ek
114 - Oscar Påhlman
116 - Johan Norin
120 - Axel Björnsjö
121 - Anders Björnsjö
123 - Björn Randén
125 - Niclas Ahl
131 - Lars Jonsson
133 - Teo Alvefjord
134 - Anders Lindqvist
138 - Anders Stenfeldt
139 - Pontus Rosengren
140 - Erik Lidberg
143 - Alex Lind


Herr A
1 - Oliver Andersen
2 - Anders Andersen
4 - Mikael Kippilä
6 - Fabian Spennare
7 - Patrik Paulsson
11 - Per Nilsson
25 - Mattias Lindberg
26 - Per Rönmark
27 - Hampus Lindén
36 - Kim Hansson
39 - Tobias Björkgren
44 - Vilhelm Andersen
46 - Nils Junker
47 - Johan Deijfen
50 - Albert Skog
62 - Axel Flodkvist
69 - Fredrik Wäppling
72 - Tommy Olsson
74 - Alvar Wallin
76 - Christian Niemonen
77 - Jon Ström
82 - Robert Widbäck
88 - Hjalmar Hylén
90 - Tore Palmqvist
94 - Johan Rudberg
98 - Oliver Lindblom
101 - Nicholas Louca
104 - Johan Possman
110 - john midelf
115 - Per Strömblad
118 - Henrik Jansson
119 - Robert Thiesmeier
124 -
136 - Roger Ström
144 - Sebastian Swedberg
Dataskyddsförklaring (GDPR) för Keps Cup
Vi värdesätter din integritet och följer Dataskyddsförordningen (GDPR) noggrant när vi hanterar din personliga information i samband med Keps Cup-registrering. Nedan följer vår dataskyddsförklaring som beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din information.
1. Vilken information samlar vi in? Vi samlar in personlig information som namn, adress, klubb, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och eventuell tävlingshistorik eller cykelrelaterad information.
2. Varför samlar vi in din information? Vi samlar in din information för att effektivt administrera din registrering till Keps Cup, för att kunna kommunicera viktig information om tävlingen samt för att säkerställa en smidig tävlingsupplevelse.
3. Hur använder vi din information? Vi använder din information endast i syfte att arrangera och hantera Keps Cup. Det inkluderar kommunikation med dig, verifiering av din registrering, tävlingsadministration och publicering av resultat.
4. Delar vi din information? Vi delar din information endast med de nödvändiga parter som är involverade i arrangemanget av Keps Cup, såsom domare, tidtagare och andra tävlingsfunktionärer. Vi säljer eller delar inte din information med tredje parter för marknadsföringsändamål.
5. Hur länge sparar vi din information? Vi sparar din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen för vilka den samlades in. Efter avslutad tävling kan vi behålla viss information för att hantera eventuella dispyter eller för att uppfylla lagliga krav.
6. Dina rättigheter Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till, korrigering av, radering av och begränsning av din personliga information. Du har även rätt att invända mot vår behandling av din information och att få din information i ett strukturerat och maskinläsbart format.
7. Kontakta oss Om du har några frågor angående vår hantering av din personliga information eller om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss på [kontaktinformation].
8. Ändringar i vår dataskyddsförklaring Denna dataskyddsförklaring kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träda i kraft omedelbart.
Genom att registrera dig till Keps Cup godkänner du vår dataskyddsförklaring och samtycker till att vi behandlar din personliga information enligt de beskrivna villkoren.
Senast uppdaterad: [datum för senaste uppdateringen]
Tack för att du väljer att delta i Keps Cup!