Startlista för LSCK | Rudan Keps Cup 14 april

93 anmälda


F 9-10
48 - Vilhelm Markstedt Hållö


F 11-12
20 - Maja Hagman
75 - Ines Niemonen
168 - Dixie Kumlin


F 13-14
24 - Alma Lindberg


F 15-16
58 - Molly Garney
128 - Jackie Bjerneld
132 - Simone Bjerneld


P 9-10
9 - Jack Grankvist
13 - Hugo Hyllenstam
22 - Arvid Klewinghaus
42 - August Braunwarth
57 - Linus Schack
169 - Ture Kumlin
172 - Ludvig Lindfors


P 11-12
5 - Vilgot Magnusson
12 - Casper Hyllenstam
16 - Vidar Lyckhage
38 - Douglas Jämbring
67 - Loke Wålm
130 - Ceasar Paulsson
165 - Jack Verpers


P 13-14
17 - Vincent Lyckhage
34 - Simon Grape
45 - Morgan Bienkowski
52 - Edvin Grundström
65 - Theo Wålm
70 - Emil Flygare
148 - Agaton Lood


P 15-16
18 - Fredrik Schönning
37 - Elis Årman
63 - Albin Orling
151 - John Widén


Dam B
117 - Max Hägerstrand
155 - Anna Tiderman


Dam A
33 - Irma Grape


Herr B
3 - Pontus Andersson
10 - Martin Grankvist
14 - Rickard Hyllenstam
29 - Ronnie Jansson
35 - Carl Hellman
51 - Martin Rettig
56 - Stefan Larsson
61 - Michael Swedberg
66 - peter jäderfeldt
79 - Mille Kumlin
102 - Mats Allerstrand
109 - Stefan Ek
114 - Oscar Påhlman
120 - Axel Björnsjö
121 - Anders Björnsjö
123 - Björn Randén
125 - Niclas Ahl
133 - Teo Alvefjord
134 - Anders Lindqvist
135 - Mikael Löw Crona
137 - Albin Malmgren
138 - Anders Stenfeldt
143 - Alex Lind
159 - Alfred Dahl
160 - Jimmy Cederberg Persson
161 - Olov Christensen
162 - MAGNUS WEDENBORG
164 - Tomas Pakkanen
166 - Mikael Persson
171 - Magnus Lindfors


Herr A
1 - Oliver Andersen
4 - Mikael Kippilä
6 - Fabian Spennare
7 - Patrik Paulsson
26 - Per Rönmark
27 - Hampus Lindén
32 - Gunnar Töjren
36 - Kim Hansson
44 - Vilhelm Andersen
55 - Oskar Ljungars
68 - Olov Svartström
69 - Fredrik Wäppling
76 - Christian Niemonen
82 - Robert Widbäck
96 - Calle von Sydow Persson
104 - Johan Possman
110 - john midelf
115 - Per Strömblad
118 - Henrik Jansson
144 - Sebastian Swedberg
145 - Filip Mård
149 - Ulf Johansson
154 - Christian Östanbäck
156 - Wincent Broström
157 - Johan Skugge
163 - Henrik Rydelius
167 - Calle Friberg
Dataskyddsförklaring (GDPR) för Keps Cup
Vi värdesätter din integritet och följer Dataskyddsförordningen (GDPR) noggrant när vi hanterar din personliga information i samband med Keps Cup-registrering. Nedan följer vår dataskyddsförklaring som beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din information.
1. Vilken information samlar vi in? Vi samlar in personlig information som namn, adress, klubb, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och eventuell tävlingshistorik eller cykelrelaterad information.
2. Varför samlar vi in din information? Vi samlar in din information för att effektivt administrera din registrering till Keps Cup, för att kunna kommunicera viktig information om tävlingen samt för att säkerställa en smidig tävlingsupplevelse.
3. Hur använder vi din information? Vi använder din information endast i syfte att arrangera och hantera Keps Cup. Det inkluderar kommunikation med dig, verifiering av din registrering, tävlingsadministration och publicering av resultat.
4. Delar vi din information? Vi delar din information endast med de nödvändiga parter som är involverade i arrangemanget av Keps Cup, såsom domare, tidtagare och andra tävlingsfunktionärer. Vi säljer eller delar inte din information med tredje parter för marknadsföringsändamål.
5. Hur länge sparar vi din information? Vi sparar din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen för vilka den samlades in. Efter avslutad tävling kan vi behålla viss information för att hantera eventuella dispyter eller för att uppfylla lagliga krav.
6. Dina rättigheter Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till, korrigering av, radering av och begränsning av din personliga information. Du har även rätt att invända mot vår behandling av din information och att få din information i ett strukturerat och maskinläsbart format.
7. Kontakta oss Om du har några frågor angående vår hantering av din personliga information eller om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss på [kontaktinformation].
8. Ändringar i vår dataskyddsförklaring Denna dataskyddsförklaring kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träda i kraft omedelbart.
Genom att registrera dig till Keps Cup godkänner du vår dataskyddsförklaring och samtycker till att vi behandlar din personliga information enligt de beskrivna villkoren.
Senast uppdaterad: [datum för senaste uppdateringen]
Tack för att du väljer att delta i Keps Cup!